דבר קצין חינוך ונוער ראשי

צה"ל, צבאה של מדינת ישראל, פועל בכפיפות לרשויות השלטון האזרחי הדמוקרטי במדינת ישראל וחוקיה. כצבא העם הוא מהווה מקום מפגש לחברה הישראלית, על רב גווניותה התרבותית והאידיאולוגית, וסביבו מתלכדים החברה בישראל והעם היהודי בתפוצות. עוצמתה ומרכזיותה של הפעולה החינוכית בצה"ל נובעות מצירוף מאפייניו הייחודיים כצבא העם במדינה יהודית ודמוקרטית וממקומו כעמוד תווך בחברה הישראלית ובאתוס הישראלי.
להמשך קריאה

חדשות ואירועים

 • 25.01.16
  ראש השנה לאילנות – ט"ו בשבט

  בט"ו בשבט חל חג "ראש השנה לאילנות". חג זה הונהג בתקופת המשנה, ונקבע ליום שממלאים בו מצוות אחדות התלויות בארץ וקשורת ליבול, דוגמת "תרומות ומעשרות" – מעין מיסים שנותן החקלאי מסך כל יבולו לעני, לכהן או ללוי. עם השנים נוספו לט"ו בשבט רבדים נוספים. בקהילות יהודיות בחוץ לארץ, ובפרט בארצות אשכנז, היה מקובל לאכול בחג מפרותיה של ארץ ישראל; במאה ה-17, התפתח המנהג הקבלי של סדר ט"ו בשבט, ובמהלכו קיבלה אכילת הפרות מימד חגיגי ורשמי. התנועה הציונית הוסיפה לחג עוד רובד וראתה בו הזדמנות לעסוק בנטיעות ובהפרחת השממה. בנטיעות הפכו להיות מזוהות עם החג, ובכל ט"ו בשבט פותחת קק"ל במבצע נטיעות נרחב. בשנים האחרונות החג מזוהה גם עם תכנים של איכות הסביבה ושל שמירה על הקיימות.

   

  לשימוש משק"יות החינוך ביחידות, מצורפים כלים חינוכיים להעברת פעילות ביחידה –

  מערכי שיעור:

  סיורים:

 • 27.01.16
  פרס הרמטכ"ל בתחום החינוך 2015

  במהלך דצמבר 2015 במסגרת ערב הענקת פרסי הרמטכ"ל הוענקו:

  ·         פרס הרמטכ"ל למיזמים בתחום החינוך: עידוד יוזמות של מפקדים וסג"ח בתחום החינוך בצה"ל.

  ·         פרס הרמטכ"ל למעורבות חברתית והתנדבות: עידוד יוזמות של יחידות צה"ל בתחום המעורבות החברתית וההתנדבות (בשיתוף המועצה הלאומית להתנדבות בישראל).

  לזוכי פרס המטכ''ל לשנת 2016 - לחצו כאן